Gecekondu Sahipleri Emlak Vergisi Öder Mi?

Tarafından   2014

Gecekondu Sahipleri Emlak Vergisi Öder Mi?
Bilindiği gibi Emlak Vergisi,ülkemiz sınırları içindeki tüm taşınmaz mallar için ödeniyor. Buna karşın mülkiyet hakkına sahip olunmayan gecekondular için emlak vergisi ödenirmi? Gecekondular için hangi oranda emlak vergisi ödeniyor?
Mülkiyeti başkasına ait arsa üzerine gecekondu inşa edip oturanların da konut sınıfında emlak vergisi ödemeleri gerekiyor. Buna göre gecekondunun büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde olması halinde binde 2 oranında; normal yöre sınırları içerisinde olması halinde ise binde 1 oranında emlak vergisi ödeniyor.
Bir örnekle anlatacak olursak..Ali Beyin rayiç bedeli 100 bin TL olan gecekondunun büyükşehirde olması halinde 200 TL; aynı gecekondunun normal belediye sınırları içerisinde olması halinde ise 100 TL emlak vergisi ödemesi gerekiyor.
Gecekonduların Emlak vergisi nezaman ödenir?
Gecekondularının Emlak vergisi iki eşit taksit halinde ödeniyor. Birinci taksitler Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ,İkinci taksitler ise Kasım ayı sonuna kadar ödeniyor.
Gecekonduların Emlak vergisi nereye ödeniyor?
Gecekondu Emlak vergisi için ödemeler, taşınmazın bağlı olduğu belediyeye yapılıyor. Taşınmaz malların bir başka şehirde olması halinde ödemeler tüm belediyelerden PTT Havalesi veya Belediyelerin Banka Hesap Numaralarına Emlak Vergisi Mükellef numarasının yazılması şartıyla yapılabiliyor.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir