Büyükçekmece Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme Sayfası

Tarafından   2014

Büyükçekmece- Belediyesi-emlak-vergisiBüyükçekmece Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme( TC kimlik veya sicil numarasıyla)Resmi Web Sayfası Girişi.İstanbul Büyükçekmece Belediyesi sınırları içinde ev ,arsa, işyeri olan emlak vergisi mükellefleri emlak vergisi borçlarını belediyenin resmi sorgulama sayfasından yapabilir ve kredi kartıyla borçlarını ödeyebilir.Giriş ve üyelik işlemleriyle uğraşmadan T.C Kimlik numaranız veya biliyorsanız Sicil Numaranız ile hızlıca borçlarınızı ödeyebilirsiniz. Emlak Vergisi Nezaman Ödenir??

Büyükçekmece Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama Sayfası Giriş

büyükçekmece-belediyesi-emlak-vergisi-sorgulama-sayfasiBüyükçekmece Belediyesi
Mimarsinan Merkez Mah. Cumhuriyet Cad. No:24 Büyükçekmece / İstanbul
Telefon: 444 0 340
Emlak Vergisi Beyannamesini doldurmadan ve emlak verginizi ödemeden önce mutlaka okumanız gereken kısa etkili emlak vergisi klavuzunu …
– Konutlar için yıllık emlak vergisi tutarı konut rayiç bedelinin binde iki’si dir.
– İşyerleri için yıllık emlak vergisi tutarı işyeri rayiç bedelinin binde dört’ü dür.
– Arsalar için yıllık emlak vergisi tutarı arsa rayiç bedelinin binde altı’sı dır.
– Araziler için yıllık emlak vergisi tutarı arazi rayiç bedelinin binde iki’si dir.
– Mesken olarak kullanılan dairelerin vergi değerini 1/4′ü inşaatın bitim tarihini takip eden yıl başından itibaren beş yıl süre ile geçici muafiyetten faydalanır.
-Arazilerin vergi değerinin 250 YTL’si vergiden müstesnadır.
-Türkiye sınırları içinde 200 m2.yi geçmeyen tek meskeni olanlarda, gelirleri sadece kanunla kurulan Sosyal Güvenlik Kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, şehitlerin, dul ve yetimlerinin hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin vergi oranı sıfırdır. (Vergiden istisnadır.) Hiçbir geliri olmadığını belgelemek için ikametgahının bulunduğu yer Vergi Dairesinden gelir vergisi mükellefi olmadıklarına ve T.C Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumundan aktif sigortalı olmadıklarına dair belge alarak Belediye vereceklerdir.
-Binaların emlak vergisine esas asgari m2 değeri her yıl Maliye Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca müşterek olarak tespit edilir.
-Arsa ve arazilerin asgari beyan değeri ise genel beyan döneminde Vergi Usul Kanununa göre oluşturulan takdir komisyonlarınca tespit edilir.
-Emlak vergisi beyannamesi mevcut bina arsa ve arazilerde 4 yılda bir genel beyan döneminde mükellefler tarafından yenilenmez, bu işlemi Belediye kendiliğinden yapar. Yeni biten binalarla yeni oluşan arsa ve arazilerin beyannameleri bittiği veya oluştuğu yıl içinde verilir.
– Emlak vergisine esas Yeni beyanların değerleri beyannamenin verildiği yılın rayiçlerine göre hesaplanır.
-Önceden verilen beyanların takip eden yıllardaki değerleri her yıl Maliye Bakanlığınca tespit edilen yeniden değerlendirme oranının yarısı kadar arttırılarak hesaplanır.
– Emlak vergisi, birinci taksiti Ocak – Mayıs ayları arasında, ikinci taksiti ise Ocak – Kasım ayları arasında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Dileyen mükellef tümünü birinci taksit döneminde veya daha önce de ödeyebilir.
– Emlak vergisini zamanında ödemeyen mükellef geciken taksit için her ay 6183 sayılı kanun hükümlerine göre tespit edilen oranda gecikme cezası ödemek zorundadır.
– Emlak vergisi beyannamesi için tapu fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi, binalar için yapı kullanma izni fotokopisi, binanın bulunduğu adres (mahalle, sokak, bina, daire veya işyeri numarası), beyan sahibinin ikamet ve işyeri adresi varsa vergi numarası ve o yıl için belirlenen miktarda damga pulu ile birlikte Belediye Gelir servisine başvurmalıdır. Emlak Vergisi Beyannameleri Belediye gelir Servisinde bilgisayar ortamında ücretsiz olarak doldurulmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir