Adana Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama Ödeme Sayfası

Tarafından   2014

adana-buyuksehir-emlak-vergisiAdana Büyükşehir Belediyesi Emlak Vergisi Borcu Nasıl Sorgulanır ve Ödenir?

Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ev ,arsa, işyeri olan emlak vergisi mükellefleri emlak vergisi borçlarını belediyenin resmi sorgulama sayfasından yapabilir ve kredi kartıyla borçlarını ödeyebilir.

Emlak vergisi İşlemleriniz için belediyeye bizzat gelerek de yapabilirsiniz.Ayrıca internetten, giriş ve üyelik işlemleriyle uğraşmadan Sicil Numaranız veya bilmiyorsanız T.C Kimlik numaranızla hızlıca borçlarınızı ödeyebilirsiniz.

EMLAK VERGİLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emlak vergisi ödemeleri iki döneme ayrılacak. İşte ödeme tarihleri:

1. TAKSİT DÖNEMİ : 1 OCAK – 31 MAYIS TARİHLERİ ARASI
2. TAKSİT DÖNEMİ : 1 KASIM – 30 KASIM TARİHLERİ ARASI
adana-buyuksehir-emlak-vergisi-sorgulama-odeme -sayfasi
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TELEFONLARI

Aşağıdaki telefon numaralarını kullanarak Adana Büyükşehir Belediyesine ulaşabilirsiniz.
BAŞKANLIK
0322 458 58 31
SANTRAL
0322 455 35 00- 0322 455 37 00
Posta Adresi:
Adana Büyükşehir Belediyesi
Reşatbey Mah. Atatürk Cad.
Seyhan / ADANA
EMLAK VERGİSİNDEN NASIL MUAF OLUNUR?

Milyonlarca ev sahibini her sene emlak vergisi telaşı sarıyor. Peki, emlak vergisi muafiyeti kimler için geçerli oluyor? Geliri olmayan emekliler, işsizler, ev hanımları, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri; bir dilekçe ile belediyeye başvurup “vergi mükellefi ve aktif sigortalı olmadığını” beyan etmeleri durumunda emlak vergisi ödemiyor. Ancak, ikinci işte çalışan emekliler başka bir geliri olduğu için bu haktan yararlanamıyor. Ayrıca, yeni inşa edilen binalardan konut alanlara da beş yıl süre ile geçici muafiyet uygulanıyor. Emlak vergisi muafiyetini bilmeden vergisini ödeyenler de bunu geri alabiliyor. Emlak vergisinden muaf olanlara, ilgili belediyeye başvurması durumunda son 5 yıllık döneme ait emlak vergisi iade ediliyor. Emlak vergisinin oranı ise konutun büyükşehir belediye sınırları içinde bulunup bulunmadığına göre değişiyor. Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki gayrimenkullerin emlak vergisi, yüzde 100 zamlı olarak alınıyor. Emlak vergisinin ödenmesinin gecikmesi durumunda yüzde 1,4 gecikme zammı uygulanıyor.

VERGİDEN MUAF ESNAF HANGİLERİ?

Gelir vergisi kanununa göre vergiden muaf olan esnaflar bulunmaktadır?. Peki bu esnafların vergiden muaf olduğundan haberi var mı? Hangi esnaflar vergiden muaf?

İşte sorunuzun cevabı;

1. Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir iş yeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler (4369 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle değişen parantez içi hüküm Yürürlük; 1.1.1999) (Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan ev eşyaları ile pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit iş yerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o iş yerlerinde satışı yapılan aynı neviden malları satanlar hariç) ;(2)

2. Bir iş yeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabı;

3. Köylerde gezici olarak her türlü sanat işleri ile uğraşanlar ile aynı yerlerde aynı işleri bir iş yeri açmak suretiyle yapanlardan 47’nci maddede yazılı şartları haiz bulunanlar (51’inci madde şümulüne girenler bu muafiyetten faydalanamazlar);

4. Nehir, göl ve denizlerde ve su geçitlerinde toplamı 50 rüsum tonilatoya (50 rüsum tonilato dahil) kadar makinesiz veya motorsuz nakil vasıtaları işletenler; hayvanla veya bir adet hayvan arabası ile nakliyecilik yapanlar (Bu bentte yazılı ölçüler, birlikte yaşayan eşlerle velayet altındaki çocuklar hakkında veya ortaklık halindeki işletmelerde, bu kimselerin veya ortaklığın işlettiği vasıtalar toplu olarak nazara alınmak suretiyle tespit edilir);

5. Ziraat işlerinde kullandıkları hayvan, hayvan arabası, motor, traktör gibi vasıtalar veya sandallarla nakliyeciliği mutat hale getirmeksizin ara sıra ücret karşılığında eşya ve insan taşıyan çiftçiler;

6. (5615 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen bent Yürürlük; 04.04.2007) Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir.(3)

7. (5766 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle eklenen bent, Yürürlük: 01.07.2008)Ticari işletmelere ait atıkları mutat olarak veya belli aralıklarla satın alanlar hariç olmak üzere, bir işyeri açmaksızın kendi nam ve hesabına münhasıran kapı kapı dolaşmak suretiyle her türlü hurda maddeyi toplayarak veya satın alarak bu malların ticaretini yapanlara veya tekrar işleyenlere satanlar;

8.(6322 sayılı kanunun 4.maddesiyle değişen bent; Yürürlük 15.06.2012)Bu Kanunun 47 nci maddesinde yazılı şartları haiz olanlardan kendi ürettikleri ürünleri satanlara münhasır olmak üzere el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bunlar gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar;(10)

(6322 sayılı kanunun 4.maddesiyle eklenen bent; Yürürlük 15.06.2012)9. Yukarıdaki bentlerde sözü edilen işlere benzerlik gösterdikleri Maliye Bakanlığınca kabul edilen ticaret ve sanat işleri ile iştigal edenler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir